Jak pisać treści dla stylu C, żeby były skuteczne?

Marketing Stylów

Zapomnij o bajkach

Pamiętacie, jak pisaliśmy o „bajkach” mających na celu sprzedać specyfik na odchudzanie? Zapomnij o nich w przypadku tworzenia kontentu dla stylu C.  Tu liczą się fakty: dane, dowody (rzetelne!), wskaźniki, źródła (naukowe, prawdziwe, zweryfikowane).

Tworzenie kontentu dla stylu C, to tworzenie kontentu eksperckiego. Internauta o stylu C zaufa Ci, jeśli uzna Cię za eksperta. Oczywiście, jako copywriter czy przedsiębiorca sprzedający cudzy produkt sam nie musisz być ekspertem, jednak z punktu widzenia C w tym drugim przypadku wypadałoby, żebyś był, a w tym pierwszym, byś dał temat do opisania nie copywriterowi piszącemu wg stawek za 1000 znaków, lecz właśnie ekspertowi z danej dziedziny.

Daj konkretne informacje

Styl C to typ bardzo konkretny. W ofertach szuka konkretnych danych. Nawet jeśli chce kupić środek na odchudzanie, w ofercie będzie szukał konkretnych informacji o tym ile kalorii dostarcza porcja danego specyfiku, w jakim czasie może oczekiwać jakiej redukcji wagi. Jakiej diety w tym czasie musi przestrzegać? Czy jednocześnie musi uzupełniać jakieś mikroelementy i konkretnie jakie w jakich ilościach oraz kiedy przyjmowane – o jakich porach dnia, po posiłku czy przed?

Otrzymawszy wszystkie interesujące go szczegółowe instrukcje i parametry C pozostanie Twoim najwierniejszym klientem. Wystarczy – tylko i aż – że swoim kontentem zapewnisz mu poczucie obcowania z kompetentnymi ludźmi i oddania się w kompetentne ręce.

Błędy w treściach dla stylu C

Czego styl C nie znosi i co zaraz dostrzeże w analizowanym kontencie to:

  • Spoufalanie się z nim, bagatelizowanie, trywializacja etc. – oczywiście, C przełknie zawracanie się do niego w ofercie na „Ty”, ale nie zdzierży żadnej formy gombrowiczowskiego „upupiania”, trywializacji jego problemu, zdrobnień, żartów etc. Problem, który ma C i który chce rozwiązać za pomocą Twojego produktu jest (dla niego) poważny i tworząc kontent nigdy o tym nie zapominaj!
  • Powierzchowne „ślizganie się” po problemie, ignorancja – jeśli jesteś copywriterem i piszesz na zamówienie, a temat, który poruszasz jest Ci znany z dwóch przeczytanych przed chwilą artykułów w internecie, to niestety, istnieje ryzyko, ze Twój kontent nie trafi do osób o stylu C. Zostanie przez nie zignorowany lub uznany za niewiarygodny. Styl C podejmując decyzje zakupowe chce mieć merytoryczną pewność co do słuszności powziętej decyzji. Przejrzy na wylot próbę nabrania go na puste słowa. Potrzebuje konkretów, faktów, danych.
  • Brak źródeł podawanych jako fakty informacji.

Kontent merytoryczny

Jeśli temat, o którym tworzysz kontent jest Twoją prawdziwą pasją i potrafisz pisać o nim merytorycznie z dużym prawdopodobieństwem trafisz swoim przekazem do podobnych Tobie „maniaków” o stylu C, poszukujących w internecie fachowca z danej dziedziny, ich potencjalnego intelektualnego partnera.

Reklamy dla wszystkich, czyli dla nikogo?

Oczywiście, kiedy tworzymy konkretną ofertę, nie da się jej stargetować bezpośrednio na poszczególne style. Na to,  komu dany landing page się wyświetli mamy bardzo ograniczony wpływ , np. ustawiając swoje reklamy na Facebooku na mężczyzn, w wieku 29 – 59, deklarujących się jako „w związku”, bo to sugeruje, że być może właśnie oni będą potrzebować narzędzi elektrycznych, które oferuje Twój sklep. Jednak można domniemać, że klientem na zakup wiertarki będą głównie osoby o różnych stylach DISC (choć każda z innych powodów) , dlatego przygotowując kontent o swoim sklepie czy bezpośrednio wiertarkach nie twórz storytellingu o sąsiedzie, który za pomocą wiertarki udarowej uratował życie sąsiadce, a potem żyli długo i szczęśliwie, lecz po prostu podaj dla C specyfikację tej wiertarki, a dla D co konkretnie można nią zrobić, a czego na pewno nie. Opis dla S będzie tożsamy ze specyfikacją, ale spokojnie, S i tak raczej wiertarki nie kupi, za duże ryzyku, że coś nią schrzani, będzie wolał zamówić fachowca z wiertarką. Z kolei I być może porwany nagłym impulsem remontu kupi jakiś wypasiony model wiertarki, na który namówił go sprzedawca.

Przygotowując ofertę dla  C zapewnij mu gwarancję zwrotu zapłaconej kwoty w przypadku, gdy uzna, że zakupiony produkt lub usługa nie spełnił jego oczekiwań. W przypadku C ryzyko, że z tego prawa do zwrotu skorzysta jest największe spośród wszystkich stylów.

Dobrym przykładem kontentu, który paradoksalnie jest adresowany jednocześnie do styku C, jak i do najbardziej z nim kontrastującego stylu I jest blog Pepsi Eliot. Jego autorka ma specyficzny styl pisania, skraca dystans, operuje neologizmami, które sama tworzy, często ucieka do żargonu, tworzy zabawne metafory.

Jednocześnie bardzo poważnie i z pełną odpowiedzialnością wypowiada się na tematy diety i określonych przepisów. Podaje źródła przytaczanych informacji.

Słowa – klucze dla stylu C

Każdy ze stylów DISC ma swoje słowa klucze. Dla C podstawowym kluczem będzie słowo rzetelność i jego synonimy  – dokładność, dokładny, sumienność, sumienny, poprawność, poprawny, zgodność, zgodny, prawidłowość, prawidłowy, określony, zmierzony, dany przez…, uzyskany w wyniku….

Pisząc dla C podawaj dane, fakty i ich żródła. Podawaj i porównuj parametry. Jeśli twoja oferta na landing page jest długa, poprzedź ją aktywnym spisem treści. Jeśli używasz społecznego dowodu słuszności dbaj, by osoby, które będę udzielały Ci rekomendacji były autorytetami w swojej dziedzinie (vide: oferta książki Magdaleny Pawłowskiej „Jedna kampania do wolności” https://www.jednakampania.pl/sales-page-16850148  rekomendowana przez ekspertów kojarzonych z marketingiem internetowym).

Zapraszam do czytania -> JAK PISAĆ POD STYLE DISC.