TESTY DISC - BADANIE STYLÓW ZACHOWAŃ

Do zbadania stylów zachowań służą  testy DISC (w wersji rozszerzonej, test stylów zachowania Maxie DISC). Daje on informację o stylu zachowań respondenta. Jego naturalnym stylu zachowania oraz adaptacji, którą dokonuje w miejscu pracy.

Informacje te są przydatne w zastosowaniach biznesowych, gdyż na ich podstawie można określić stosunek respondenta np. do zmian, sposobu sprzedawania, sposobu zarządzania, preferowane role zespołowe.

W "Raporcie stylów zachowań Maxie DISC" znajdują się następujące pozycje:

 • Ogólna charakterystyka
 • Atrybuty
 • Mocne strony
 • Potencjalne zagrożenia
 • Motywatory
 • Rzeczy, które przychodzą z łatwością
 • Czego nie lubi
Pobierz Przykładowy Raport Diagnozy Maxie DISC

Test Maxie DISC składa się z 24 stwierdzeń, które trzeba pozaznaczać w odpowiadającej nam kolejności. Zajmuje to najczęściej 10-20 minut.

test disc sposób wypełniania

Na podstawie wypełnionego kwestionariusza, system generuje "Raport stylów zachowań Maxie DISC®".

Do czego może się przydać raport testu Maxie DISC?

Raporty wygenerowane na bazie testów MaxieDISC mają bardzo szerokie zastosowania. Ponieważ przekazują dużą ilość danych na temat preferencji stylów zachowań respondenta, to mogą być skutecznie używane do:

 • Zbadania potencjału zespołu i zwiększenia jego efektywności.
 • Zatrudniania osób o właściwych kompetencjach.
 • Rozwiązywania konfliktów w zespole.
 • Zwiększania efektywności w zespole dzięki lepszemu dopasowaniu zadań do kompetencji pracowników.
 • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie
 • Zwiększać efektywność liderów i menadżerów.
 • Coachingu.
 • Szkoleń. Zarówno od strony trenera (znajomość grupy) jak i osób szkolących się (samoświadomość i rozwój).
 • Inwestowania finansowego (dobór strategii inwestycyjnej do stylów zachowań).
 • I wiele innych. Wszędzie tam, gdzie pracujemy z ludźmi można znaleźć zastosowania.

Styl naturalny i styl adaptowany - przydatne informacje z raportu


Zachowania Adaptowane

Test DISC wykres zachowań adaptowanych

Zachowania Naturalne

Test DISC wykres zachowań naturalnych

Wykresy stylu naturalnego i adaptowanego DISC powinny być analizowane razem.

Im większa jest różnica pomiędzy wykresami, tym więcej energii osoba badana zużywa na dopasowanie (adaptowanie) swoich zachowań naturalnych (preferowanych) do tych, które uważa za pożądane np. w miejscu pracy czy w związku.

Podobieństwo profili wskazuje na to, że osoba badana czuje się komfortowo, bo w danym obszarze życia, np. zawodowym, działa w zgodzie z sobą, w sposób zbliżony do preferowanego (naturalnego) stylu zachowań.

Duże różnice pomiędzy profilami sugerują możliwość dyskomfortu związanego z wymuszonym (adaptowanym) zachowaniem się, czyli w sposób niezgodny z naturalnymi potrzebami.

Oczywiście różni ludzie mają różne zdolności adaptacyjne i elastyczność w dopasowaniu się do sytuacji. Są osoby, które łatwiej sięgają do inny stylów, a są takie osoby, którym przychodzi to z trudnością.

Dlatego tak przydatne może być wykonanie testu Maxie DISC, aby dowiedzieć się o swoich adaptacjach w miejscu pracy i o tym, co można zrobić, aby być bardziej efektywnym i zadowolonym.

Jeśli chcesz takie informacje uzyskać na swój temat, to zamów test z omówieniem TUTAJ.


Pobierz Przykładowy Raport Diagnozy Maxie DISC