Testy DISC – badanie stylów zachowań

Do zbadania stylów zachowań służą  testy DISC (w wersji rozszerzonej, test stylów zachowania MaxieDISC®). Daje on informację o stylu zachowań respondenta. Jego naturalnym stylu zachowania oraz adaptacji, którą dokonuje w miejscu pracy.

Informacje te są przydatne w zastosowaniach biznesowych, gdyż na ich podstawie można określić stosunek respondenta np. do zmian, sposobu sprzedawania, sposobu zarządzania, preferowane role zespołowe.

W „Raporcie stylów zachowań MaxieDISC®” znajdują się następujące pozycje:

 • Ogólna charakterystyka
 • Atrybuty
 • Mocne strony
 • Potencjalne zagrożenia
 • Motywatory
 • Rzeczy, które przychodzą z łatwością
 • Czego nie lubi

Test MaxieDISC® składa się z 24 stwierdzeń, które trzeba pozaznaczać w odpowiadającej nam kolejności. Zajmuje to najczęściej 20-25 minut.

Pytania do testu DISC

Na podstawie wypełnionego kwestionariusza, system generuje „Raport stylów zachowań Maxie DISC®”.

Do czego może się przydać raport testu MaxieDISC®?

Raporty wygenerowane na bazie testów MaxieDISC® mają bardzo szerokie zastosowania. Ponieważ przekazują dużą ilość danych na temat preferencji stylów zachowań respondenta, to mogą być skutecznie używane do:

 

  • Zbadania potencjału zespołu i zwiększenia jego efektywności.
  • Zatrudniania osób o właściwych kompetencjach.
  • Rozwiązywania konfliktów w zespole.
  • Zwiększania efektywności w zespole dzięki lepszemu dopasowaniu zadań do kompetencji pracowników.
  • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie
  • Zwiększać efektywność liderów i menadżerów.
  • Coachingu.
  • Szkoleń. Zarówno od strony trenera (znajomość grupy) jak i osób szkolących się (samoświadomość i rozwój).
  • Inwestowania finansowego (dobór strategii inwestycyjnej do stylów zachowań).
  • I wiele innych. Wszędzie tam, gdzie pracujemy z ludźmi można znaleźć zastosowania.

Styl Naturalny i Adaptowany – przydatne informacje z raportu

Zachowania Adaptowane

Zachowania Naturalne

Wykresy stylu naturalnego i adaptowanego MaxieDISC® powinny być analizowane razem.

Im większa jest różnica pomiędzy wykresami, tym więcej energii osoba badana zużywa na dopasowanie (adaptowanie) swoich zachowań naturalnych (preferowanych) do tych, które uważa za pożądane np. w miejscu pracy czy w związku.

Podobieństwo profili wskazuje na to, że osoba badana czuje się komfortowo, bo w danym obszarze życia, np. zawodowym, działa w zgodzie z sobą, w sposób zbliżony do preferowanego (naturalnego) stylu zachowań.

Duże różnice pomiędzy profilami sugerują możliwość dyskomfortu związanego z wymuszonym (adaptowanym) zachowaniem się, czyli w sposób niezgodny z naturalnymi potrzebami.

Oczywiście różni ludzie mają różne zdolności adaptacyjne i elastyczność w dopasowaniu się do sytuacji. Są osoby, które łatwiej sięgają do inny stylów, a są takie osoby, którym przychodzi to z trudnością.

Dlatego tak przydatne może być wykonanie testu MaxieDISC®, aby dowiedzieć się o swoich adaptacjach w miejscu pracy i o tym, co można zrobić, aby być bardziej efektywnym i zadowolonym.