DISC

Czym jest MODEL DISC – style ludzkich zachowań

Model DISC zakłada, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi (często oznaczane też kolorami), które można zmierzyć i zbadać. Każdy z nas ma dostęp i używa w swoim życiu najczęściej 2 lub 3 stylów DISC w różnym stopniu. Jako ludzie jesteśmy elastyczni i w różnych sytuacjach możemy sięgać po zasoby dostępnego nam stylu zachowania. Jednocześnie często mamy swój preferowany (przeważający) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa (rozpoznając style innych ludzi), można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność i poprawić relacje.

 

Należy pamiętać, że style DISC nie są w żaden sposób wartościujące. To, jaki styl jest naszym dominującym decyduje o tym, jak się zachowujemy, a ściślej: jak chcemy się zachować w pierwszym odruchu, instynktownie, czy w najbardziej preferowanych okolicznościach. Świadomość tego pozwala nam modelować własne zachowanie tak, by być efektywniejszymi.

Poznanie własnego dominującego stylu DISC to pierwszy krok ku lepszym relacjom z ludźmi i w efekcie lepszemu, bardziej świadomemu życiu zawodowemu i osobistemu.

Swój styl DISC można poznać wykonując online test DISC i otrzymując raport stylów zachowań MaxieDISC

D

Dominujący

S

Stabilny

I

Inspirujący

C

Sumienny

4 STYLE

4 Główne style ludzkich zachowań wg. Modelu DISC-MaxieDISC®

Styl DOMINUJĄCY

"Po co grać, jeśli nie można wygrać?"

W modelu DISC styl Dominujący reprezentuje osoba o silnej woli, zdeterminowana do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Odważna, rywalizująca, idąca do przodu, czasem taranem, czasem nie zwracając uwagi na palone za sobą mosty. Spalone mosty nie są dla osoby o takim profilu szczególnie ważne, bo nie zamierza zawracać z obranej przez siebie drogi. A kiedy już dojdzie do celu – będzie zwycięzcą i nikt nie będzie patrzył ani nawet śmiał patrzeć, jaką drogą do tego zwycięstwa doszedł, gdyż – jak mówi przysłowie – zwycięzca bierze wszystko i zwycięzców się nie osądza.

Wierzy w sukces, jest zmotywowany i nie zakłada innego scenariusza niż osiągnięcie wyznaczonego celu. Osoba o takim profilu to często pionier, wytyczający nowe szlaki – dosłownie i w przenośni, którego oprócz konsekwencji w dążeniu do celu cechuje również wizja. Osoba o takim profilu będzie kontrowersyjna, ale wcale się tym nie przejmuje, ponieważ przede wszystkim jest niezwykle skuteczna. Dobrze sprawdza się w zhierarchizowanych oraz konkurencyjnych strukturach.

Atrybuty

Nieustępliwy, niezłomny, niezależny, bezpośredni, konkretny, decyzyjny, mocny, twardy, z charakterem, odważny, pomysłowy, rywalizujący, wymagający, niezależny, skoncentrowany na sobie i swoim celu, skuteczny, twardy, pionier, inicjator, zdobywca, skłonny do ryzyka, dominujący, lubi czuć się ważny, przejmuje kontrolę. Sprawia wrażenie osoby będącej w wiecznym pośpiechu i wiecznie zajętej.

Mocne strony

Dąży do celu, nie rezygnuje, nie odpuszcza, lubi rywalizację, komunikuje się w sposób jasny i konkretny, bez niedomówień i domysłów, wyznacza cele, wymyśla rozwiązania, pomysłowy. Jako szef poważny, trzyma swój zespół raczej krótko, ale też jak lew gotów jest go bronić. Określa jasne zasady pracy i i informując jakich wyników oczekuje, a oczekuje zazwyczaj więcej, niż jest obecnie. Motywuje pracowników stawiając im nowe, coraz wyższe wyzwania. Przeszkody go nie zniechęcają, a wręcz stymulują. Otwarty na zmiany i reorganizacje, często jest ich realizatorem. Wielozadaniowość to dla niego norma. Angażuje i motywuje własnym przykładem. Chce być najlepszy i tego samego oczekuje od każdego z pracowników. Z racji oswojenia ze stresem skuteczny np. w sytuacjach kryzysowych – nie traci głowy.

W modelu DISC osoba o stylu I będzie postrzegana przez innych jako dusza towarzystwa. Zadowolona z życia i z siebie, kipi energią. Ma mnóstwo pomysłów i czasem trudno nadążyć za jej kreatywnością. Lubi występować publicznie, dobrze czuje się na scenie. Trudno jej nie zauważyć, zarówno w zachowaniu jak i w ubiorze tryska z niej energia. Entuzjazmem i energią zaraża innych. Ma talent do „porywania tłumów”. Potrafi inspirować, zagrzewać do walki, zachęcać innych do podejmowania wspólnie z nią nowych wyzwań. Ludzie z zaangażowaniem słuchają tego co mówi. Potrafi kreślić wizje i obrazowo je przedstawiać.

Jeśli w coś wierzy potrafi opowiadać o tym w taki sposób, aby swoją wiarą zarazić innych. Nie boi się podejmować ryzykownych decyzji nawet jeśli miałyby szokować. Łatwo nawiązuje kontakty, z natury jest przyjacielska i pogodna. Często postrzegany jako dusza towarzystwa – osoba, która pierwsza rzuci w towarzystwie pomysł pt. „zróbmy imprezę”, „zróbmy ognisko”, „jedźmy na wyjazd integracyjny” itp. Wyjątkowa kreatywność, pomysłowość oraz talent do motywowania i angażowania ludzi są wyjątkowym zasobem, który odpowiednio wykorzystany może uczynić z osoby o tym profilu wyjątkowego przywódcę.

Styl INSPIRUJĄCY

"Zróbmy to razem! Będzie fajnie?"

Atrybuty

Cechy charakterystyczne dla tego typu to: entuzjazm, pomysłowość, towarzyskość, żywiołowość, radosne usposobienie, oryginalność – lubi wyróżniać się strojem lub zachowaniem, a najczęściej jednym i drugim, unikanie norm i ograniczeń, unikanie przestrzegania instrukcji, upór w dążeniu do działania według własnych zasad, gadatliwość, unikanie szczegółów, unikanie poruszania trudnych tematów.

Mocne strony

Niegasnący entuzjazm, energia i witalność, kreatywność, zdolność do inspirowania i angażowania innych, umiejętność „sprzedawania” tematów i idei, zachęcanie do działania, komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, przyjacielskość, podkreślanie pozytywnych aspektów spraw i problemów, chce, aby w jego otoczeniu wszyscy czuli się dobrze i swobodnie. Lubi rozmawiać, prezentuje postawę otwartą, łatwo, chętnie i skutecznie przekonuje. Z łatwością przychodzi mu generowanie pomysłów, prowadzenie i udział w burzy mózgów, chwalenie i nagradzanie.

Styl STABILNY

"Chwileczkę. Najpierw to zaplanujmy"

W modelu DISC osoba o profilu S to prawdziwa siła spokoju. Stabilna, niezawodna, skupiona na innych. Uważna, kulturalna, uprzejma, potrafiąca aktywnie słuchać. Rozumiejąca i empatyczna. Osoba o takim profilu gwarantują, że praca będzie zaplanowana, a wszelkie zadania zostaną wykonane na czas. Bez hałasu, bez fajerwerków, ale na właściwym poziomie, tak jak powinny, bez niespodzianek, bez rozczarowań. Na osobie o takim profilu można polegać, że dotrzyma słowa. Zrobi wszystko, by nie zawieść zaufania innych. Z drugiej strony do podjęcia decyzji potrzebuje czasu i informacji. Nie działa intuicyjnie, nie lubi pochopności i zmian w planach.

Jest doskonałym przyjacielem – tolerancyjnym, wyrozumiałym, cierpliwym, przede wszystkim słuchającym. Bardziej zorientowany na ludzi niż na zadania. Dobre relacje z innymi są dla takiej osoby priorytetowe. Ponieważ „robi swoje” bez fajerwerków, bez rozgłaszania tego na firmowych korytarzach, unikając biurowej dramy pt. „jestem taki zapracowany” i „mam tyle zadań na głowie”, jego praca może pozostawać niezauważona. To błąd. Osoba o takim profilu szczególnie wymaga zauważenia i docenienia swojego wkładu pracy, a przede wszystkim szacunku i równego traktowania wszystkich ludzi.

Atrybuty

Spokojny, stoik, opanowany, ostrożny, nieśpieszny, współpracownik, twardo stąpający po ziemi, realista, stabilny, skromny, budzący zaufanie, cierpliwy, dobry słuchacz, partner, szanuje tradycje, przytakujący i akceptujący, nie wnosi zastrzeżeń, nie zgłasza uwag, mało wymagający, nie chce sprawiać kłopotu, trzyma się ustalonego planu

Mocne strony

Spokojny, opanowany, stały w uczuciach, rozważny, odpowiedzialny, planujący i postępujący zgodnie z planem, systematyczny, gwarantuje stały postęp prac i ciągłość wykonywania zadań rutynowych, lojalny, dyskretny, okazujący szacunek, trzyma emocje na wodzy. Jest doskonałym słuchaczem, znakomicie sprawdza się wszędzie tam gdzie trzeba słuchać, planować i dbać o innych. Prezentuje partnerski, oparty na empatii styl komunikacji. Uważnie słucha, nie ocenia. Mówi spokojnym tonem. Nie unosi się, kontroluje emocje, o ile nikt nie nadwyręży jego cierpliwości. Preferuje rozmowy na tematy, na których się zna i w relacji 1 na 1.

W modelu DISC osoba o stylu C jest  bardzo analityczna, wymagająca i krytyczna. Postrzega świat przez pryzmat logiczny. Szuka przyczyny i skutku. Ponieważ nie zawsze ma tyle informacji ile by chciał, albo nie zawsze są one najświeższe, najbardziej aktualne, fakt ten może opóźniać podejmowanie decyzji przez lub wręcz uniemożliwiać ją. Jeśli brak jest wszystkich danych decyzja może być błędna, więc lepiej jej nie podejmować by uniknąć niepotrzebnego ryzyka – takie zdanie często może prezentować.

Osoba o takim profilu twardo stąpa po ziemi, pozbawiona złudzeń, widząca rzeczywistość przez pryzmat faktów, a nie marzeń czy pobożnych życzeń. Z drugiej jednak strony będzie dążyć wszak do rzeczy często wręcz niemożliwej – doskonałej decyzji, doskonałego produktu albo doskonałego raportu opracowanego na podstawie maksymalnej ilości najbardziej aktualnych danych i przesłanek.

Styl SUMIENNY

"Robimy dokładnie, albo wcale."

Atrybuty

Dokładny, cichy, pedantyczny, introwertywny, analityczny, ostrożny, formalny, zdyscyplinowany, perfekcjonista, postępuje zgodnie z zasadami, krytyk, logiczny, ceni porządek (np. na biurku), skupia się na szczegółach, uprzejmy, chłodny, preferuje komunikację pisemną, niż ustną.

Mocne strony

Potrafi szczegółowo wejść w temat, dokładnie czyta wszelkie instrukcje i specyfikacje, znajduje błędy, których inni nie zauważyli, logicznie argumentuje, dokładnie wgłębia się w temat. Osoba o takim profilu przeczyta od deski do deski całą umowę łącznie z tym, co zostało zapisane drobnym drukiem i znajdzie tam np. niekorzystne czy niejasne zapisy, które wiele osób przeoczy. Nie znosi powierzchownej wiedzy, wiedzy zbyt ogólnej oraz postawy „nie znam się, to się wypowiem”. Jest profesjonalistą w swojej dziedzinie i oczekuje profesjonalizmu od innych, postępuje ostrożnie, rozważnie, zastanawia się, rozważa, analizuje dużo danych, bywa krytyczny, ale w oparciu o dane i fakty, nigdy o opinie. Surowy, ale sprawiedliwy, lubi być doskonale przygotowany, nie zostawia spraw ich własnemu biegowi, przejmując odpowiedzialność za temat stara się go poznać od podszewki. Traktuje kontrolę jako nieodłączny element zarządzania, cos oczywistego, źle się czuje, gdy tej kontroli nie ma.

Korzyści z zastosowania Modelu DISC

Zwiększ sprzedaż

Dzięki poznaniu swojego stylu oraz rozpoznawaniu stylów zachowania klienta handlowcy zwiększają sprzedaż.

Usprawnianie zarządzania

Zwiększanie efektywności zespołów następuje dzięki poprawie komunikacji i dopasowaniu zadań do stylów zachowań.

Poprawa relacji

W firmie czy w rodzinie. Dzięki modelowi MaxieDISC® można polepszać komunikację i relacje.

Mierzalne i dokładne wyniki

Trafność opisu wg. modelu to 96% według respondentów. Pozwalają one na ustalenie dokładnej metodologii pracy.

Napisz do nas i dowiedz sie więcej na temat MaxieDISC®

KONTAKT

Telefon

+48 570 490 040

Biuro

Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

Email

office@maxiedisc.com

Nowe pole

3 + 4 =