Wykorzystanie MaxieDISC® w coachingu i szkoleniach

Co decyduje o tym, że jesteś skutecznym coachem lub trenerem?

Na pewno umiejętności interpersonalne, zdolność czucia ludzi, umiejętność słuchania oraz inne tajniki warsztatu trenera lub coacha, które pozwalają Ci prawidłowo realizować tę rolę. Z pewnością również Twoje doświadczenie i wiedza, dzięki którym dajesz swoim klientom prawdziwą wartość.

Jednak wiele procesów rozwojowych można znacząco usprawnić, jeśli dysponujemy dobrymi narzędziami diagnostycznymi. Narzędziami, które nie tylko diagnozują, ale też umożliwiają pokazanie ważnych rzeczy klientowi, czy też dają podstawę do projektowanie skutecznych procesów rozwojowych.

Ponieważ sami od wielu lat zajmujemy się pracą z ludźmi, wiemy, co jest ważne, co sprawia problemy, a co pomaga. Tysiące godzin szkoleń oraz setki godzin coachingowych dały nam duże doświadczenie oraz przegląd różnych technik i narzędzi. W poszukiwaniu narzędzia wpisującego się dokładnie w nasze potrzeby postanowiliśmy opracować je samodzielnie.

Tak właśnie powstał system MaxieDISC®, który trener lub coach może z powodzeniem wykorzystać:

  • prowadząc szkolenia i warsztaty z obszaru kompetencji miękkich, jak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji w zespole,
  • pracując z kadrą kierowniczą i zarządczą nad rozwojem kompetencji menadżerskich, jak motywowanie, delegowanie, rozwój pracowników,
  • szkoląc w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, m.in. doboru kanałów komunikacji i języka oferty do grup docelowych, negocjowania i pracy z obiekcjami klienta, zarządzania relacjami z klientami,
  • pracując indywidualnie z klientem nad osiąganiem celów, zwiększaniem potencjału i osobistej efektywności, pokonywaniem barier i radzeniem sobie w sytuacjach trudnych bądź konfliktowych
  • pracując grupowo nad poprawą współpracy w zespole i wykorzystaniem potencjału oraz synergii wynikających z łączenia różnorodnych stylów zachowań jego członków

Dzięki stworzonemu przez nas narzędziu diagnozy behawioralnej MaxieDISC®, trenerzy i coachowie:

  • lepiej rozumieją swoich klientów i ich potrzeby,
  • identyfikują naturalne bariery i obiekcje, które mogą zgłaszać klienci,
  • projektują zupełnie nowe procesy szkoleniowe i rozwojowe,
  • rozwijają atrakcyjność oferowanych usług,
  • zwiększają swoje przychody i efektywność działań zawodowych.

Jesteś ciekaw, co MaxieDISC® mówi o Tobie?
Wybierz swój wariant badania i skorzystaj z Indywidualnej Diagnozy MaxieDISC®!