Instrukcja wypełniania badania MaxieDISC®

Poniżej wyjaśniamy, jak wypełnić badanie MaxieDISC®. Prosimy o obejrzenie filmu i przeczytanie informacji dodatkowych.

WAŻNE: Przed przeczytaniem instrukcji proszę nie rozpoczynać badania ani nie używać tokena.

1. Proszę obejrzeć krótki, 3-minutowy film zamieszczony PONIŻEJ.

2. Proszę zarezerwować sobie 20-30 minut spokojnego czasu na wypełnienie badania. Jest to ważne, gdyż do przerwanej ankiety nie można już powrócić. Raz użyty token staje się nieaktywny.

3. Proszę wejść na stronę: service.maxiedisc.com (w badaniu klasycznym), sales.maxiedisc.com (w badaniu sprzedażowym), pred.maxiedisc.com (w badaniu predyspozycji zawodowych)

W polu „Wprowadź prawidłowy token ankiety” proszę wprowadzić token otrzymany wraz z zaproszeniem do badania (można go przekleić z maila).

4. Proszę analizować stwierdzenia w kontekście uzgodnionym z Konsultantem przekazującym token (np. pod kątem zawodowym, prywatnym, biznesowym).

5. Badanie MaxieDISC® składa się 24 bloków – w każdym znajdują się 4 stwierdzenia, które należy uszeregować od najmniej do najbardziej pasującego. Jest to badanie wymuszonego wyboru, co oznacza, że dwa stwierdzenia nie mogą być zaznaczone jedno pod drugim. Należy uszeregować wszystkie 4 stwierdzenia, nie omijając żadnego ani nie nadając dwóm stwierdzeniom takiej samej wartości (tj. wskazać dwóch zaznaczeń w tej samej kolumnie wyboru).