Jak dzięki wysokiej jakości, zgodności oferty z zamówieniem, dokładności i precyzji


Wiemy, że klientowi można obiecać tylko to, co jesteśmy w stanie wykonać. Następnie trzeba dostarczyć mu dokładnie to, co zamówił.

Wysoka jakość, zgodność oferty z zamówieniem, precyzyjnie przekazane dane są jednym z warunków skutecznej sprzedaży.

MaxieDISC Sales System to nowy, autorski program sprzedażowy przetestowany w ciągu pół roku przez ponad 70 sprzedawców. Powstał w wyniku doświadczeń zdobywanych przez nasz zespół w sprzedaży w ciągu ostatnich 10 lat.

Wzrosty sprzedaży rzędu 20%, użycie metody przy kontraktach o wartości 10 mln EUR, skuteczne pozyskiwanie nawet do 10 nowych klientów miesięcznie to tylko niektóre z naszych sukcesów.

Na podstawie danych Twojej firmy jesteśmy w stanie wyliczyć prognozowane efekty, określić warunki, jakie są potrzebne do osiągnięcia sukcesu oraz stworzyć procedury, które ułatwią skuteczne zarządzanie zespołem handlowym wykorzystującym naszą metodę.

Chętnie przedstawimy Ci więcej danych. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej kliknij tutaj lub zadzwoń do nas.


Komunikacja

…pierwszy raz w życiu przeczytałem wyniki testu, które w tak ogromnym stopniu odzwierciedlają rzeczywistość (90-100% trafności) / Piotr Michalak, Strategie-Rozwoju.pl

 • Lepiej rozumiesz ludzi i ich potrzeby

 • Jesteś rozumiany i masz większy wpływ na innych

 • Umiesz rozpoznawać style zachowań innych i wyciągać wnioski

Najważniejsza umiejętność w życiu

Nie ma dla nas ważniejszej rzeczy w życiu niż KOMUNIKACJA (no dobra, miłość jest ważniejsza, ale w tym się jeszcze nie specjalizujemy) . To właśnie komunikacja międzyludzka (lub interpersonalna jak kto woli) jest w dużej mierze odpowiedzialna za jakość naszego życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. To prawdopodobnie najważniejsza umiejętność każdego człowieka. Odpowiedzialna za jego sukcesy i niepowodzenia, za karierę, relacje z innymi i sukces. Jednocześnie nie uczą tego w szkole…

Wierzymy, że jesteśmy w stanie poprawić życie wielu osób oraz biznesy wielu firm ucząc ich komunikowania się i rozumienia potrzeb innych ludzi. Wierzymy, że dzięki temu ludzie mogą być szczęśliwsi, bardziej zadowoleni z siebie, osiągać sukcesy i wracać w dobrym humorze z pracy.

Problemy i przeszkody w komunikacji

Skąd się biorą problemy w komunikacji? Dlaczego z jednymi tak łatwo się dogadać, a z innymi mamy poczucie, że za nic nie można się porozumieć? Jeśli otworzycie dowolną książkę poświęconą temu zagadnieniu znajdziecie tam informacje na temat takich problemów, jak różnica poglądów, brak zaufania czy też błędna interpretacja przekazywanych komunikatów. Problemy takie pojawiają się zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy.

Problemy i przeszkody utrudniają lub czasem uniemożliwiają prawidłowe porozumiewanie się między ludźmi. Wierzymy, że możemy te bariery zlikwidować. To, na co mamy wpływ i czego możemy się nauczyć, to style zachowań, a co za tym idzie style komunikacji.

Wydawałoby się, że każdy z nas ma swój unikalny, przypisany tylko do niego styl komunikowania się. Ton głosu, tempo, zwroty, których używa itd. Jednocześnie badacze zidentyfikowali 4 podstawowe style zachowania, które przekładają się na komunikowanie. Oczywiście rzadko zdarzają się osoby jednostylowe. Najczęściej jesteśmy mieszanką 2 lub 3 stylów i jednocześnie większość z nas ma swój jeden dominujący styl. Jakie to style i jak się komunikują?

Style zachowań i komunikacji MaxieDISC

 • Placeholder …to styl dominujący

  Osoba, która ma silną reprezentację tego stylu jest zorientowana na wynik, pewna siebie, preferująca kompleksowy ogląd spraw niż analizę szczegółów, chętnie podejmująca wyzwania, dążąca do celu i osiągająca go;

 • Placeholder … to typ inspirujący,

  okazujący entuzjazm, optymistyczny, lubiący współpracę, zorientowany na relacje z ludźmi, otwarty, nieznoszący bycia ignorowanym, dążący do wywierania wpływu na innych (ang. influence);

 • Placeholder … to typ stabilny,

  który nie lubi się spieszyć ani być poganiany, jest zazwyczaj opanowany, dąży do osiągnięcia i zachowania spokoju, unika konfliktów, skromny, pokojowy, kładzie nacisk na współpracę, szczerość, niezawodność;

 • Placeholder … zaś to sumienny,

  (ang. conscientiousness), preferujący ścisłą zgodność (ang. compliance) działania z instrukcjami i przepisami. Osoba o dominującym C kładzie nacisk na jakość i dokładność, wiedzę i kompetencje, nie lubi improwizacji, dąży do perfekcji, lubi analizować szczegóły, preferuje pracę samodzielną.

Jak się komunikować do różnych stylów?

Jak widać każdy z tych stylów komunikuje się inaczej. Niektóre mają cechy wspólne, a niektóre nie. Oczywistym jest, że najłatwiej będzie się nam komunikowało z osobą o podobnym do nas stylu. Sposób mówienia, wyrażania myśli, formułowania opinii będzie podobny, ale co jeśli trafimy na styl przeciwstawny?
Tutaj z pomocą przychodzi kwestionariusz i raport MaxieDISC. Znając swój preferowany styl i zgłębiając wiedzę na temat innych stylów będziemy mogli porozumieć się z każdym. Szczegółową wiedzę oraz umiejętności można nabyć na szkoleniu z komunikacji w MaxieDISC system, a tutaj przedstawię ogólne założenia komunikacji do stylów:

Gdy mówisz do osoby o stylu D


 • mów krótko i zdecydowanie

 • podawaj tylko niezbędne fakty (kilka najważniejszych, nie wszystkie)

 • mów o tym, co można osiągnąć, a nie o tym, co można stracić

Gdy mówisz do osoby o stylu I
 • bądź optymistycznie nastawiony

 • mów o emocjach

 • rozmawiaj o ideach, a nie szczegółach


Gdy mówisz do osoby o stylu S
 • zwracaj uwagę na emocje, mów o nich

 • odnoś się do bezpieczeństwa,
  zadbaj o nie

 • porozmawiaj o planie działania

Gdy mówisz do osoby o stylu C • podaj szczegółowo wszystkie potrzebne dane i fakty

 • nie mów o emocjach

 • trzymaj się faktów, a nie wizji