Zdobądź nowoczesny zawód. Zostań Coachem!

Szkoła Coachingu nawet z 80% dofinansowaniem!POZIOM DOFINANSOWAŃ W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH • Chcesz się rozwijać i zdobyć nowoczesny zawód?

 • Lubisz i chcesz pomagać innym w rozwoju?

 • Pracujesz na umowę o pracę lub prowadzisz działalność?

Jeśli odpowiedziałeś 3 x TAK,
to dofinansowana Szkoła Coachingu jest dla Ciebie!


Umiejętności coachingowe przydają się wszędzie. Dzięki nim:


 • Lepiej rozumiesz innych ludzi

 • Sprzedajesz więcej

 • Zarządzasz sprawniej

 • Zarabiasz lepiej


Zjazdy odbywają się w weekendy - soboty i niedziele.

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ W 2019 ROKU

 szczegółowe informacje niebawem

Jeśli chcesz:


przenieść swoją pracę
na wyższy
poziom

nauczyć się
lepiej rozumieć
ludzi

projektować
zupełnie nowe
procesy rozwojowe

zwiększyć
swoje
przychody

Dołącz do Szkoły Coachingu

Ilość miejsc ograniczona...

Zapisz się już dziś zanim inni Cię wyprzedzą!

PROWADZĄCY SZKOŁĘ COACHINGU

Karol Susicki – opiekun merytorczny

Trener biznesu, coach, trener sprzedaży, przedsiębiorca z 20-letnim doświadczeniem, manager. Jako ekspert przygotowuje i prowadzi programy zarządzające sprzedażą dla międzynarodowej firmy Brian Tracy International. Przygotował i nadzoruje program Szkoły Coachingu MaxieDISC, którą ukończyły już 163 osoby.

Wiktoria Jaros – opiekun merytorczny

Psycholog biznesu, trener biznesu, coach, trener biznesu, przedsiębiorca. Rocznie prowadzi kilkadziesiąt procesów rozwojowych w firmach. Dokładnie wie dlaczego i jakie decyzje podejmują ludzie. Uwielbia ich słuchać i pracować z nimi nad osiąganiem celów. Wykorzystuje psychologię zachowań do zwiększania efektywności firm na polu sprzedaży i zarządzania.

Krzysztof Głowacki – coach ICC, trener

Certyfikowany coach ICC, trener biznesu, psycholog kliniczny. Specjalizuje się w szkoleniach z umiejętności coachingowych, budowania relacji biznesowych i partnerskich, motywacji, komunikacji.  Przeprowadził ponad 500 godzin szkoleń oraz 500 godzin sesji coachingowych i mentor-coachingowych. Posiada doświadczenie w life-coachingu, pracy z przedsię-biorcami i managerami.

Małgorzata Wiśniewska – coach, trener

Trener biznesu, coach, trener sprzedaży, konsultant HR, przedsiębiorca i manager. Przeprowadziła ponad 3500 godzin szkoleniowych i coachingowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, asertywności, coachingu, sprzedaży, oraz kompetencji managerskich. Konsultant HR, trener i coach wewnętrzny kadry managerskiej i sprzedażowej w jednym z banków

Aneta Zamojska – coach, trener

Trener rozwoju osobistego, coach indywidualny, grupowy i zespołowy, audytor, absolwentka studiów podyplomowych z psychologii zarządzania. Szkoli pracowników i kadry zarządzające firm i instytucji, jak również inspiruje do samorozwoju. Przekazuje wiedzę i umiejętności wykorzystując wiedzę trenerską, coachingową czy techniki dramowe. Autorka dwóch powieści: „Sekundy do szczęścia” (Książka Roku 2016) oraz „Uśmiech J.” 

Małgorzata Zaremba – coach, trener

Coach, mentor, trener metody Biegun Marka Kamińskiego oraz metody Spadochron a także praktyk The Coaching Maps®️, asesor z zakresu oceny i rozwoju pracownika, doradca zawodowy. Posiada uprawnienia Train The Trainers. Specjalizuje się w szkoleniach dedykowanych kadrze kierowniczej w obszarze coachingu, zarządzania, sprzedaży, prowadzi szkolenia trenerskie.

 
 

PROGRAM SZKOŁY COACHINGU


DzieńTematyka ogólnaTematyka szczegółowa
Dzień 1Fundamenty Coachingu
 • USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY – Kompetencje 1 i 2
  • Podstawy coachingu zawodowego
  • Coaching a inne formy wsparcia lub rozwoju
  • Zgodność z Wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu
  • Kluczowe kompetencje coacha
  • Tworzenie umowy coachingowej
  • Struktura procesu i sesji coachingowej
  • Kontraktowanie w coachingu
Dzień 2Fundamenty Coachingu
 • WSPÓŁTWORZENIE RELACJI – Kompetencje 3 i 4
  • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
  • Obecność coachingowa
  • Postawa coacha
  • Narzędzia i techniki coacha
  • Wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce
Dzień 3Umiejętności komunikacyjne
 • EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE – Kompetencja 5
  • Aktywne słuchanie w coachingu
  • Poziomy słuchania
  • Praca z ciszą
  • Narzędzia wspierające aktywne słuchanie
Dzień 4Umiejętności komunikacyjne
 • TRENING KOMPETENCJI – Kompetencja 6 i 7
  • Pytania sięgające sedna
  • Rodzaje pytań
  • Pytania pożądane i niepożądane w coachingu
  • Budowanie pytań coachingowych
  • Narzędzia wspierające zadawanie pytań sięgających sedna
  • Bezpośrednia komunikacja
  • Informacja zwrotna w coachingu
  • Umiejętności wzmacniające komunikację
Dzień 5Techniki zaawansowane
 • POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI – Kompetencja 8
  • Budowanie świadomości
  • Zaawansowane modele, narzędzia i techniki coachingowe poszerzające świadomość
  • Praca z wartościami
  • Praca z przekonaniami
  • Używanie metafor i analogii w coaching
  • Prowokacja w coachingu
  • Poznanie struktury sesji coachingowej
Dzień 6Techniki zaawansowane
 • Kompetencje 1-8
  • Samodzielna praktyka coachingowa
  • Praktyka indywidualna
  • Praktyka w minigrupach
  • Ćwiczenie w praktyce wszystkich poznanych do tej pory kompetencji coacha z wykorzystaniem wybranych modeli i narzędzi
  • Dzielenie się doświadczeniami i informacją zwrotną
  • Feedback grupowy
  • Interwizja
Dzień 7Wspieranie procesu uczenia
 • WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW – Kompetencje 9 i 10
  • Tworzenie działań
  • Planowanie i wytyczanie celów
  • Motywowanie klienta
  • Narzędzia i modele wspierające skuteczne tworzenie działań
  • Narzędzia i modele do planowania i wytyczania celów
Dzień 8Wspieranie procesu uczenia
 • WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW – Kompetencja 11
  • Zarządzanie postępami i odpowiedzialnością
  • Podsumowanie zdobytej wiedzy
  • Praktyka coachingu
  • Feedback grupowy
  • Dzielenie się doświadczeniami
Dzień 9MaxieDISC i Mentorcoaching
 • MaxieDISC w Coachingu
  • Model MaxieDISC
  • Style zachowań ludzi
  • Rozpoznawanie stylów
  • Raport stylów MaxieDISC
  • Wykorzystanie modelu w pracy coacha
Dzień 10MaxieDISC i Mentorcoaching
 • Mentorcoaching grupowy
  • Markery kompetencyjne
  • Przygotowanie do Testu Wiedzy Coacha (CKA)
  • Grupowa sesja mentorcoachingu w zakresie opanowania i pogłębiania kluczowych kompetencji coacha ICF
Sesje online
 • Mentorcoaching indywidualny

  • Indywidualne sesje z mentorem online lub telefonicznie