Polityka Jakości Maxie Hill Sp. z o.o

Jakość w firmie jest wartością nadrzędna razem z troską o klienta. Jakość dotyczy nie tylko naszych produktów i usług, ale również wszelkich działań wewnątrz firmy i w jej otoczeniu.

Naszym klientom zapewniamy wysoką jakość usług, wynikającą z połączenia interdyscyplinarnej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia naszego zespołu z dziedziny zarządzana, sprzedaży, strategii biznesowych oraz zarządzania zmianą.

Usługi świadczone przez naszych konsultantów są ściśle dopasowane do potrzeb i celów Klienta, dzięki gruntownym i fachowym analizom przedwdrożeniowym. Dbamy o dostosowanie procesów do potrzeb klienta, zarówno na poziomie organizacyjnym, procesowym i psychologicznym.

Nasz cel realizujemy poprzez:

  • utrzymywanie bliskich relacji z klientami i wiedzę i ich problemach,
  • pełne zorientowanie na potrzeby i oczekiwania Klientów
  • indywidualne podejście do każdego Klienta,
  • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy,
  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w realizowanych projektach

W realizacji polityki jakości uczestniczą wszyscy pracownicy Firmy, a nad jej prawidłową realizacją czuwa Zarząd oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy.